Ταχυδρομική Ιστορία

Μ. Αλμπάνη : (PH) Creta : The Harsh Years (Πέντε Πλαισίων), EFIRO 2019 (National), Vermeil, βαθμοί 84
Θ. Αρβανίτης : (PH) French military mail in Prestamp Greece, (Ενός Πλαισίου), NOTOS 2021 (FEPA), Vermeil, βαθμοί 75
Θ. Αρβανίτης : (PH) Prestamp Greece Postal Carriers Routes & Rates, (Οκτώ Πλαισίων), 50 χρόνια ΦΕΑγρινίου 2022 (ΕΦΟ), Μεγάλο Χρυσό, βαθμοί 92
Α. Γαληνός : (PH) Russes aux Balkans 1916-1923 (Ενός Πλαισίου) Ankara 2023 (FEPA), βαθμοί 91
Α. Γαληνός : (PH), Le Service Postal Rural aux Territoirs actuels Turcs sous Administration Hellenique (Ενός Πλαισίου), Ankara 2023 (FEPA), βαθμοί 94
Α. Γαληνός: (PH), Poste Helleniques de Smyrne 1919-1922 (Ενός Πλαισίου), Ankara 2023 (FEPA), βαθμοί 90
Α. Γαληνός : (PH), Prisonniers de La Grande Guerre lies a la Turquie, (Ενός Πλαισίoυ), Ankara 2023 (FEPA), βαθμοί 90
Α. Γαληνός : (PH) Armée de Morée (Ενός Πλαισίου), Helvetia 2022 (FIP), βαθμοί 92
Α. Γαληνός : (PH) Occupation Hellenique de l’Albanie 1940-1941 (Δύο Πλαισίων), NOTOS 2021 (FEPA), βαθμοί 90
Α. Γαληνός : (PH) La Poste Rurale Hellenique en territoires occupes (Albanie et Empire Ottoman) (Ενός Πλαισίου), NOTOS 2021 (FEPA), βαθμοί 85
Α. Γαληνός : (PH) Marques manuscrites d’entree aux iles Ionnienes, 1809-1864, (Ενός Πλαισίου), NOTOS 2021 (FEPA), βαθμοί 82
Α. Γαληνός : (PH) Un Levant Francais Inconnu, 1915 - 1923 (Οκτώ Πλαισίων), NOTOS 2021 (FEPA) Gold, βαθμοί 93
Α. Γαληνός : (PH) Censures Britanniques aux Balkans, 1915 - 1919 (Πέντε Πλαισίων), NOTOS 2021 (FEPA) : Gold, βαθμοί 90
Γ. Θωμαρέης (PH) 15th to 20th c Postal History of Thessaloniki (Οκτώ Πλαισίων), BALKANFILA XIX (FIP sponsorship), LG, βαθμοί 95
Γ. Θωμαρέης : (PH) 15th to 20th century : Postal History of Thessaloniki * (Οκτώ Πλαίσιων), CHINA 2009 (FIP), Gold, βαθμοί 91 - ΜΕΡΟΣ 1ο


Γ. Θωμαρέης : (PH) 15th to 20th century : Postal History of Thessaloniki * (Οκτώ Πλαίσιων), CHINA 2009 (FIP), Gold, βαθμοί 91 - ΜΕΡΟΣ 2ο


Γ. Θωμαρέης : (PH) 15th to 20th century : Postal History of Thessaloniki * (Οκτώ Πλαίσιων), CHINA 2009 (FIP), Gold, βαθμοί 91 - ΜΕΡΟΣ 3ο

*Το παρόν έκθεμα (301 φύλλων) είναι σημαντικά μεγαλύτερο σε σύγκριση με το βραβευθέν στην China 2009 (128 φύλλων)
Γ. Θωμαρέης : (PH) Ταχυδρομημένη Ιστορία, Συλλογή - Έκθεμα το 2018 στο Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΚΙΘ)
Α. Νικολαϊδης : (PH), Postal History of Pontus until 1923 (Οκτώ Πλαισίων), Ankara 2023 (FEPA Recognition), Gold, βαθμοί 93
Α. Παπαδόπουλος : (PH), The British Postal Service in the Levant 1857 - 1923 (Οκτώ Πλαισίων), Ankara 2023 (FEPA Recognition), Large Gold, βαθμοί 95
Α. Πάσχος : (PΗ) The Greek Post Office of Thessaloniki 1912-1950, (Πέντε Πλαισίων), EFIRO 2019 (National), Large Vermeil, βαθμοί 86
Α. Πάσχος : (PH) The Exchange Control in Thessaloniki 1931-1941 and 1947-1959 (Πέντε Πλαισίων), LIBEREC2022 (FEPA), Vermeil, βαθμοί 80
Α. Πάσχος : (PH) Ottoman Railways of Macedonia 1873-1912 (Ενός Πλαισίου), BRNO 2005 (FEPA), βαθμοί 84
Ι. Σκαρμούτσος : (PH) Postal History of Aitoloakarnania 1840-1950 (Πέντε Πλαισίων), NOTOS 2021 (FEPA) Large Silver, βαθμοί 75
Κ. Χαζάπης : (PH) The 4th of August Regime (1936 - 1941), (Πέντε Πλαισίων), Helvetia 2022 (FIP), Large Vermeil, βαθμοί 85
Κ. Χαζάπης : (PH) Occupied Greece during WWII (Οκτώ Πλαισίων), EFIRO 2008 (FIP), Gold, βαθμοί 92