Προηγούμενα Δ.Σ.

Διατελέσαντες Πρόεδροι της Ελληνικής Φιλοτελικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης

 

1934: Πρώτος Πρόεδρος ο Νικόλαος Καλλίτσης, τραπεζικός
1936: Χριστόφορος Νάλτσας, δικηγόρος
1966: Δημήτριος Πολυχρονάκος, γιατρός
1973-74 και 1980-85: Κωνσταντίνος Κεφαλάς, κριτικός έργων τέχνης
1975: Κωνσταντίνος Σφουγγάρης, καθηγητής πανεπιστήμιου
1986: Νικόλαος Πόδας, γιατρός
1992-1996: Θεοδόσιος Καβακόπουλος
1996-2000: Γεώργιος Θωμαρέης, πολιτικός μηχανικός Α.Π.Θ.
2000-2008: Αθανάσιος Πάσχος , Καθηγητής Φυσικής
2009-2021: Λάζαρος Πετρόπουλος, Καθηγητής
2022-σήμερα: Ιωάννης Ρεφανίδης, επιχειρηματίας