Ενός, Δύο και Τριών Πλαισίων

Θ. Αρβανίτης : (PH) French military mail in Prestamp Greece, (Ενός Πλαισίου), NOTOS 2021 (FEPA), Vermeil, βαθμοί 75
Α. Γαληνός : (PH) Russes aux Balkans 1916-1923 (Ενός Πλαισίου) Ankara 2023 (FEPA), βαθμοί 91
Α. Γαληνός : (PH), Le Service Postal Rural aux Territoirs actuels Turcs sous Administration Hellenique (Ενός Πλαισίου), Ankara 2023 (FEPA), βαθμοί 94
Α. Γαληνός: (PH), Poste Helleniques de Smyrne 1919-1922 (Ενός Πλαισίου), Ankara 2023 (FEPA), βαθμοί 90
Α. Γαληνός : (PH), Prisonniers de La Grande Guerre lies a la Turquie, (Ενός Πλαισίoυ), Ankara 2023 (FEPA), βαθμοί 90
Α. Γαληνός : (PH) Armée de Morée (Ενός Πλαισίου), Helvetia 2022 (FIP), βαθμοί 92
Α. Γαληνός : (PH) Occupation Hellenique de l’Albanie 1940-1941 (Δύο Πλαισίων), NOTOS 2021 (FEPA), βαθμοί 90
Α. Γαληνός : (PH) La Poste Rurale Hellenique en territoires occupes (Albanie et Empire Ottoman) (Ενός Πλαισίου), NOTOS 2021 (FEPA), βαθμοί 85
Α. Γαληνός : (PH) Marques manuscrites d’entree aux iles Ionnienes, 1809-1864, (Ενός Πλαισίου), NOTOS 2021 (FEPA), βαθμοί 82
Μ. Κουτσουνάκης : (TR), «The German Imperial Navy on Cretan Blockade 1897-98», (Ενός Πλαισίου), Praga 2018 (FIP), Βαθμοί 90
Α. Παπαδόπουλος : (AE) Aeropostale 1930 / Air France 1934: Οι πρωτοποριακές πτήσεις του Νοτίου Ατλαντικού, (Ενός Πλαισίου), ΑΓΡΙΝΙΟ 2022 , βαθμοί 95
Α. Παπαδόπουλος : (AE) Commercial Zeppelin Letter Mail to from South America in 1936, (Ενός Πλαισίου), HELVETIA 2022 (FIP), βαθμοί 90
Α. Πάσχος : (PH) Ottoman Railways of Macedonia 1873-1912 (Ενός Πλαισίου), BRNO 2005 (FEPA), βαθμοί 84
Α. Πάσχος : (OP) Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (Τριών Πλαισίων), ΕΡΜΗΣ 2017 (ΕΦΟ), Large Silver, βαθμοί 70
Α. Πάσχος : (PC) Η Θεσσαλονίκη μέσα από τα κλισέ του Γάλλου Εκδότη Rollet (Τριών Πλαισίων), 7η ΚΑΡΤ-ΕΛΛΑΣΑ. Πάσχος : (PC) Η Στρατιά της Ανατολής στο Μακεδονικό Μέτωπο (Τριών Πλαισίων), 7η ΚΑΡΤ-ΕΛΛΑΣ 2005
Α. Πάσχος : (PC) The Armee d' Orient on the Macedonian Front 1915-1918 (Τριών Πλαισιών) Ankara 2023 (FEPA), βαθμοί 90
Θ. Σαλωνίδης : (TR) The 1876-1877 Athenian 30l LHH Athens stamps, ΑΓΡΙΝΙΟ 2022, βαθμοί 81