Η Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία Θεσσαλονίκης (ΕΦΕΘ) στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η Φιλοτελική Εταιρεία Θεσσαλονίκης είναι το δεύτερο φιλοτελικό σωματείο, το οποίο ως μη κερδοσκοπικός φορέας, που αναπτύσσει πολιτιστική δραστηριότητα, πέτυχε τη σημαντική διάκριση της αναγνλωρισης ως Πολιτιστικός Φορέας και εγγράφηκε στο ειδικό Μητρώο του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η σχετική επιστολή του ΥΠ.ΠΟ προς την ΕΦΕΘ παρατίθεται στην συνέχεια:

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *