Βραβείο Μπίνου 2024

Κατά την διάρκεια της Γ.Σ της Ε.Φ.Ο στις 30 Μαρτίου 2024, ανακοινώθηκε το βραβείο Φιλοτελικής Φιλολογίας της ΕΦΟ 2024 (Βραβείο Μπίνου).

 

 
 
Υποψήφια προς κρίση έργα ήταν τα εκδοθέντα το 2023 :

 

➢ «Μεγάλες Κεφαλές του Ερμή : Εκτυπώσεις και Αποχρώσεις», Σταύρου Ανδρεάδη
➢ «Hellenic Steamship Companies and their Handstamps 19th-20th Century», Nikos Antypas
➢ «Σημειωματάριο : οι Ισοτιμίες Νομισμάτων στα Ταχυδρομικά Ανταλλακτήρια 1.1.1800 – 1.7.1875», Γιάννη Νταή

 

 
 
Έπειτα από εκτενή και εμπεριστατωμένη συζήτηση, η Πενταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης επέλεξε για την απονομή του ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΜΠΙΝΟΥ 2024 το έργο του Σταύρου Ανδρεάδη: «Μεγάλες Κεφαλές του Ερμή : Εκτυπώσεις και Αποχρώσεις»
 
 

 

Το έργο εκτιμήθηκε ότι  προκαλεί το ζωηρό ενδιαφέρον των φιλοτελιστών ή τρίτων καθώς προβάλλει την κορωνίδα των ελληνικών γραμματοσήμων, τις ΜΚΕ, ενώ αποτελεί μοναδικό μέχρι σήμερα χρωματικό δειγματολόγιο των συγκεκριμένων εκδόσεων, με εντυπωσιακή πληρότητα και εμφάνιση.
 
 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *